Εκθέσεις

  • 11-15.01.2017 "ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΜΑ" SOUVENIR EXPO GREECE | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1-Δ-14

 

 

  • 13-17.01.2016 "ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΜΑ" SOUVENIR EXPO GREECE