Εκθέσεις

  • 10-14.01.2018 "ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΜΑ" SOUVENIR EXPO GREECE | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1-Α-9
  • 11-15.01.2017 "ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΜΑ" SOUVENIR EXPO GREECE | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1-Δ-14

 

 

  • 13-17.01.2016 "ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΜΑ" SOUVENIR EXPO GREECE