Όροι χρήσης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το www.bostonmoda.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης εμπορευμάτων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία Καρδιάκος - Νταραγιάννης Ι.Κ.Ε. με τον διακριτικό τίτλο Boston Moda. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Αγ.Ιωάννη Ρέντη, (Αρτέμιδος 8). Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bostonmoda.com υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. Η BOSTON MODA έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό της την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μας.
Για μας ο πελάτης θα πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος. Για τον λόγο αυτόν θεωρούμε υποχρέωση μας να ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας για τα παρακάτω θέματα:

Οροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος BOSTON MODA

Eισαγωγή

  • Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος BOSTON MODA διέπεται απο τους παρόντες όρους και προυποθέσεις (εφεξής Οροι) τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η BOSTON MODA θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στο www.bostonmoda.com έχουν λάβει γνώση των Ορων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος BOSTON MODA συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Ορων και προυποθέσεων. Εαν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προυποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του www.bostonmoda.com.
  • Η BOSTON MODA δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και Προυποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.
  • Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση απο τη BOSTON MODA των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η BOSTON MODA δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ

OΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων η BOSTON MODA ακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Η BOSTON MODA - κινούμενη πάντοτε εντός του νομικού πλαισίου - διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς
Όταν δίνετε μια παραγγελία, προκειμένου να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να λάβετε ταυτότητα χρήστη (password), ζητάμε από σας να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), την διεύθυνση κατοικίας σας και το σταθερό σας τηλέφωνο. Η BOSTON MODA συλλέγει και χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία :

  • για τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν με την Εταιρεία (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας κ.λ.π.).
  • για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας/προώθησης πωλήσεων (ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της BOSTON MODA, προσφορές, newsletter, κ.λ.π.)
  • για την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων όσον αφορά τους πελάτες του ή / και τις αγορές τους στο www.bostonmoda.com.

Αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτους
H BOSTON MODA με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Μόνη εξαίρεση από την δέσμευση αυτή αποτελεί η περίπτωση που έχει μεσολαβήσει προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη ή/και ο πελάτης έχει δώσει την συγκατάθεση του κατά την συλλογή των στοιχείων του, ή/και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από διάταξη νόμου ή/και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει την δυνατότητα της ακώλυτης πρόσβασης στα δεδομένα του αυτά, καθώς και να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του. Επίσης δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά του από τα άρθρα 11-13 του ν.2472/1997, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση όμως τα στοιχεία του πελάτη διατηρούνται από την BOSTON MODA μόνο για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένος χρήστης του bostonmoda.com ή/και για όσο χρόνο εκτελούνται οι συναλλαγές του μαζί μας και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί ο πελάτης από χρήστης.

Έλεγχος προϋποθέσεων χρήσης των προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία μας τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία, για όσο χρονικό διάστημα είσαστε εγγεγραμμένο μέλος του www.bostonmoda.com. Οι χρήστες του www.bostonmoda.com έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά τους στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή ή και την διαγραφή ακόμα των προσωπικών τους στοιχείων και δύνανται εν γένει να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (άρθρο 13 Ν.2472/1997).

Διαδικασία Αγοράς
Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτησή σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής:
Κάνετε κλικ στο σχετικό εικονίδιο - button, προκειμένου να αγοράσετε το είδος που σας ενδιαφέρει και να το προσθέσετε στην παραγγελία σας, το οποίο είναι ενιαίο για όποια αγορά και αν πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής σας.

Χρόνος παράδοσης της παραγγελίας

ΕΛΛΑΔΑ
Η εκτέλεση της παραγγελία σας στο σύνολό της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργηθεί εντός 3 με 5 εργάσιμων ημερών για τις περιοχές της Αττικής αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Για το εξωτερικό η εκτέλεση της παραγγελία σας στο σύνολό της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργηθεί εντός 4 με 6 εργασίμων ημερών από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων.

Διαθεσιμότητα εμπορευμάτων
Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή/και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας των εν λόγω εμπορευμάτων. Η τυχόν λοιπή παραγγελία σας μπορεί να εκτελείται κανονικά.

www.bostonmoda.com
To www.bostonmoda.com δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Τέλος, τo www.bostonmoda.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Επιστροφή Χρημάτων / Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εάν για οποιοδήποτε άλλο λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και δε σας ενδιαφέρει η αντικατάστασή του με κάποιο άλλο, θα πρέπει να καταχωρήσετε ένα Αίτημα Επιστροφής στην Φορμα Επικοινωνίας  , ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω e-mail στο info@bostonmoda.com εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και να πραγματοποιήσετε την αποστολή του προϊόντος εντός 7 ημερών από την έγκριση του Αιτήματος, με την courier Center ή την Γενική Ταχυδρομική και χρέωση δική μας. Αφού πραγματοποιηθεί η επιστροφή και διαπιστωθεί πως το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, θα σας γίνει επιστροφή της αξίας των προϊόντων, αφαιρώντας από αυτήν 1,90€ που αφορούν στην χρέωση της courier Center ή της Γενικής Ταχυδρομικής για την επιστροφή του πακέτου. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα έχετε αναφέρει εγγράφως εντός του πακέτου (Τράπεζα, Αριθμό Λογαριασμού και Όνομα Δικαιούχου).

Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την καταχώρησή της στο κατάστημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω e-mail το συντομότερο δυνατόν.

Τρόποι Αποστολής & Κόστος Μεταφορικών

Για αποστολές στην Κύπρο, η πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Τα έξοδα αποστολής είναι 8.00 ευρώ, για δέματα ογκομετρικού βάρους εώς 5 κιλά. Οι αποστολές αναχωρούν κάθε Τετάρτη και η παράδοση γίνεται με την Γενική Ταχυδρομική εντός 6-7 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση παραγγελίας μεγαλύτερης των 5 κιλών ογκομετρικού βάρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο (+30) 210-48.29.856, ή στο email info@bostonmoda.com . 

Για αποστολές σε όλη την Ελλάδα, τα έξοδα αποστολής είναι 5.50 ευρώ αν η πληρωμή της παραγγελίας σας γίνει μέσω αντικαταβολής, ή 3.00 ευρώ αν η πληρωμή της γίνει μέσω κάρτας ή τραπεζικής κατάθεσης. Η παράδοση γίνεται με courier Center ή Γενική Ταχυδρομική.

Κατά την αποστολή της παραγγελίας, θα λάβετε στο email σας τον αριθμό αποστολής, καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας courier με την οποία έγινε η αποστολή.

Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη της παραγγελίας σας στο site της εταιρείας courier με την οποία έχει γίνει η αποστολή και να μάθετε πότε αυτή θα φτάσει στη διεύθυνση παράδοσης που εισηγάγατε.

Για κάθε παραγγελία άνω των 50 ευρώ, έχετε δωρεάν έξοδα αποστολής. Για κάθε παραγγελία άνω των 100 ευρώ, έχετε δωρεάν έξοδα αποστολής και αντικαταβολής.*

 * Η προσφορά των δωρεάν εξόδων αποστολής δεν ισχύει για αποστολές στο εξωτερικό.

Έξοδα Αποστολής & Εκπτώσεις για Εμπόρους:

Για κάθε παραγγελία άνω των 50 ευρώ, έχετε δωρεάν έξοδα αποστολής. Για κάθε παραγγελία άνω των 100 ευρώ, έχετε δωρεάν έξοδα αποστολής και αντικαταβολής.* Για κάθε παραγγελία άνω των 150 ευρώ σε υλικά και πρώτες ύλες, σας προσφέρεται έκπτωση 10% επί της συνολικής της αξίας. (Η προσφορά αυτή δεν ισχύει για προϊόντα που διατίθενται με έκπτωση, στα σανδάλια και σε δέρματα).

* Η προσφορά των δωρεάν εξόδων αποστολής δεν ισχύει για αποστολές στο εξωτερικό.

ΕΛΛΑΔΑ

Η εκτέλεση της παραγγελίας σας στο σύνολό της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργηθεί εντός 3 με 5 εργάσιμων ημερών για τις περιοχές της Αττικής, αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα, από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Για το εξωτερικό η εκτέλεση της παραγγελίας σας στο σύνολό της και η παράδοση των εμπορευμάτων θα διενεργηθεί εντός 4 με 6 εργάσιμων ημερών από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων

 

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή μέσω Αντικαταβολής (έξοδα αποστολής 5.50€):
Η παραγγελία έρχεται στο χώρο σας μέσω courier Center ή Γενικής Ταχυδρομικής και η πληρωμή της γίνεται στον courier με μετρητά την στιγμή της παράδοσης. 

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας (έξοδα αποστολής 3.00€):
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.bostonmoda.com δέχεται πληρωμές με Πιστωτικές, Χρεωστικές και Προπληρωμένες Κάρτες Visa/Mastercard της ALPHA BANK, Maestro και American Express
Oι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνονται μέσω Τράπεζας και προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign, Inc.) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Πληρωμή μέσω Τραπεζικής Κατάθεσης (έξοδα αποστολής 3.00€):
Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας σε όποιον από τους παρακάτω τραπεζικούς μας λογαριασμούς επιθυμείτε: 

  • ALPHA BANK : 109 002 002 007 195 / ΙΒΑΝ: GR 41 0140 1090 109 002 002 007 195 / SWIFT CODE: CRB A GR AA XXX / (ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ – ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ I.K.Ε.)
  • EUROBANK : 0026 0108 77 0200 422 419 / ΙΒΑΝ: GR 67 0260 108 0000 770 200 422 419 / (ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ – ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ I.K.E.)
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5136 07 2698 701 / ΙΒΑΝ: GR 16 0172 1360 0051 3607 2698 701 / (ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ – ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ I.K.E.)
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 048 001815–56 / ΙΒΑΝ: GR 36 01100 48 0000 0048 0018 1556 / (ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ – ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.)

 

Στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής με e-mail στο info@bostonmoda.com και η παραγγελία σας προωθείται προς άμεση αποστολή.

 

Aνωτέρα βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) αδυνατούμε να παραδώσουμε τα εμπορεύματα εντός του προκαθορισμένου χρόνου (όπως ορίζεται στην παράγραφο «Χρόνος Παράδοσης της παραγγελίας»), θα επικοινωνήσουμε το ταχύτερο δυνατό μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Πολιτική τιμών
Οι αναγραφόμενες τιμές των εμπορευμάτων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο ΦΠΑ 24% σε €), συνιστώνται από το www.bostonmoda.com και είναι ανταγωνιστικές των τιμών ομοειδών εμπορευμάτων της σχετικής αγοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Το www.bostonmoda.com διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.
Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν έξτρα χρεώσεις που δύνανται να προκύψουν από διαφορές στην ισοτιμία, εκτελωνισμούς, εισαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς των προϊόντων και άλλες τοπικές απαιτήσεις για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Όροι της σύμβασης
Η BOSTON MODA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή.

Απορίες-Ερωτήσεις-Επικοινωνία
Μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε εμάς για οποιαδήποτε ερώτηση/θέμα και εμείς ευχαρίστως θα σας εξυπηρετήσουμε. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει με τους πιο κάτω τρόπους:

1. Μέσω E-mail στη διεύθυνση: info@bostonmoda.com

2. Τηλεφωνικά στο +30 210 4829856 (ώρες 08.30-16.00 εκτός Σαβ/κου)